Skip to main content

Om du är företagare eller chef som arbetar för ett företag kan du hållas personligen ansvarig för skador som orsakats av ditt företags handlingar.

Du kanske har ett ansvarsskydd genom din personliga försäkring eller en annan kommersiell försäkring, men det kan göra att du blir utsatt för stora läkarräkningar och juridiska kostnader till följd av stämningar från annan part i företaget. En VD- & styrelseförsäkring skyddar mot dessa förluster genom att ge ekonomiskt skydd vid fall av incident.

Era Försäkringar vet vilka försäkringsbolag som erbjuder ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter och andra typer av ansvarsförsäkringar för yrkesverksamma, inklusive företagsavbrott för styrelseledamöter, förtroendeansvar, försäkringar mot cyberrisker, ansvarsförsäkringar för anställningsmetoder, samt skydd mot integritetsintrång.

Om du är en företagare som oroar dig för ekonomiskt ansvar bör du prata med oss. Vi blir gärna er försäkringsmäklare och berättar gladeligen mer om om fördelarna med VD- & styrelseansvarsförsäkringar.

Så fungerar försäkringsstrategi med Era Försäkringar

  1. Vid ett första möte diskuterar vi nivån på ditt skydd och de risker som kan vara aktuella. Vi på Era Försäkringar presenterar vår strategi och erbjuder dig möjligheten att låta oss ta hand om hela din försäkringsportfölj. Det kan handla om företags-, fordons-, byggnads-, transport- eller varuförsäkringar.
  2. För att kunna påbörja vårt arbete behöver vi en fullmakt från dig. Fullmakten är giltig så länge du önskar och ska inte betraktas som ett avtal, som vanligtvis är tidsbestämt. Här kan du också välja om du vill att vi endast ska ta hand om dina företagsförsäkringar eller om du vill att vi ska se över dina fordonsförsäkringar, transportförsäkringar och så vidare.
  3. När vi har fått uppdraget sammanställs dina skyddsbehov i ett upphandlingsdokument som tillsammans med uppdraget skickas till utvalda försäkringsgivare. Allteftersom vi får in anbuden analyserar och sammanställer vi dem. Diskussioner om för- och nackdelar leder slutligen till ditt beslut. Dina försäkringar gör ingenting utan ditt samtycke.
  4. Era Försäkringar placerar din företagsförsäkring i enlighet med ditt beslut och tar även hand om eventuella uppsägningar av tidigare